Filmat eko në Cineplexx - Europe House

19 Sep

BACK

Filmat eko në Cineplexx

Në kuadër të European Mobility Week, së bashku me Go Green – Bidi Zelen (Ji i gjelbër) dhe

200 të rinj, nxënës të shkollave të mesme dhe fillore shikuam një përzgjedhje filmash të shkurtër kushtuar çiklizmit.

Pas shfaqjes së filmave, pak aktivitet fizik dhe diskutim me Ambasadorin Dejvid Gir mbi Marrëveshjen e Gjelbër dhe përfitimet e drejtimit nga vozitja me biçikletë që kontribuon kundër ndotjes, Darko A.P. për biçikletën dhe mundësitë për transportin e kombinuar dhe me Sasha Stanisiq për ekoprodhimin e filmave.

Subscribe To our newsletter!