Europe House - Europe House

Europe House

Vendi i Gjeneratës së Re!

Europe House

Me qëllim të tërheqim sektorin e të rinjve dhe për të stimuluar inovacionin, hapësira e modernizuar fton individë, grupe, komunitete dhe organizata progresive të socializohen, të krijojnë dhe të prezantojnë ide të reja. Qendrat janë të projektuara konceptualisht për të shërbyer si një vendtakim për nxitjen e debatit, bashkëpunimit. Në kuadër të vlerave evropiane, qendrat rrjetëzojnë profile të ndryshme të të rinjve: sipërmarrës, inovatorë të rinj dhe krijues.

Subscribe To our newsletter!