Strumicë - Europe House

Europe House

Strumicë

"The Place of the New Generation" is already making a splash!

Strumicë

Europe Houses Strumica është krijuar për të përmbushur nevojat e të rinjve nga rajonet përkatëse dhe për t’u ofruar mundësi të rinjve për të zhvilluar mendimin e tyre kritik, debatin dhe rrjetëzimin. Qendra tashmë është një destinacion “go-to” për të rinjtë që realizojnë evente me karakter evropian. Iniciativat frymëzojnë brezin e ri për të qenë qytetarë të informuar, të hapur dhe aktivë që formësojnë shoqërinë dhe inkurajojnë ndikimin.

Subscribe To our newsletter!