Струмица - Europe House

EUROPE HOUSE

ВО КРИВА ПАЛАНКА И СТРУМИЦА

Брендот „Europe House’’ се шири низ државата! „Места за новата генерација’’ отворени во Крива Паланка и Струмица!

Струмица

Europe Houses Струмица е креиран за да ги задоволи потребите на младите луѓе од соодветните региони и да им понуди можности на младите за развој на нивното критичко размислување, дебатирање и вмрежување.

Центарот е веќе “go-to” дестинација за младите кои реализираат настани од европски карактер. Иницијацивите ја инспирираат младата генерација да бидат информирани, отворени и активни граѓани кои го обликуваат општеството и поттикнуваат влијание.

Subscribe To our newsletter!