Algoritam Archives - Europe House

Europe House со средните училишта

Средношколците од Алгоритам го исполнија крајот на работната недела со многу корисни активности:
– Се дружеа со своите врсници од Нови Сад преку програмата на Regional Youth Cooperation Office – RYCO – Superschools
– Ја одржаа последната од серијата работилници за ареозагадувањето заедно со Go Green – Биди Зелен , вклучувајќи ги и пријателите од Србија.
– Поделија садливи картички и рачно изработени органски сапуни кои самите ги изработиле
– Проследија обука за безбедност и спасување во случај на временска непогода од стручниот тим на Црвен Крст
Погледнете ја атмосферата во градскиот парк:
Subscribe To our newsletter!