kontrat pune për krijimin e Europe House në Strug Manastir (Lot 1), Veles (Lot 2) edhe Tetovë (Lot 3) - Europe House

29 Aug

BACK

kontrat pune për krijimin e Europe House në Strug Manastir (Lot 1), Veles (Lot 2) edhe Tetovë (Lot 3)

kontrat pune për krijimin e Europe House në Strug Manastir (Lot 1), Veles (Lot 2) edhe Tetovë (Lot 3)

Bashkimi Evropian i përfaqësuar nga Komisioni Evropian në emër të dhe për logarin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut ofron kontrat pune për ndërtimin e Europe House në Strugë dhe Manastir (Lot 1), Veles (Lot 2) edhe Tetovë (Lot 3). Afati i fundit për dorëzim të tenderit është 4 nëntor 2022 në orën 18:00 CET.

https://www.eeas.europa.eu/delegations/north-macedonia/nearskp2022ea-lop0093-construction-additional-europe-houses-selected_en

Subscribe To our newsletter!