Нашиот тим - Europe House

НАШИОТ ТИМ

Europe House Скопје

Илона Казарјан

Илона Казарјан

Тим Лидер

Розита Талевска Христовска

Розита Талевска Христовска

Менаџер на мрежа за ЕУ инфо точки, ЕУ информациски тимови и ЕУ помош и видливост

Јана Петровска

Јана Петровска

Менаџер за настани и кампањи

Милан Серафимов

Милан Серафимов

Менаџер за дигитални & социјални медиуми

Дарко Набаков

Дарко Набаков

Асистент за настани и кампањи

Марија Митева

Марија Митева

Асистент за дигитални и социјални медиуми

Јулија Илијовска

Јулија Илијовска

Проект асистент и офис менаџер

Europe House Струмица

Ана Клесова

Ана Клесова

Координатор – Локален менаџер за настани и кампањи

Томи Пецков

Томи Пецков

Проект асистент и офис менаџер

Europe House Крива Паланка

Димитар Петровски

Димитар Петровски

Координатор – Локален менаџер за настани и кампањи

Благородна Пешевски

Благородна Пешевски

Проект асистент и офис менаџер

Subscribe To our newsletter!