Europe House Тетово одржа панел дискусија во организација со ХЕРА на тема "Колку се важни образовните програми за благосостојбата и менталното здравје кај младите?“ - Europe House

28 Јун

BACK

Europe House Тетово одржа панел дискусија во организација со ХЕРА на тема “Колку се важни образовните програми за благосостојбата и менталното здравје кај младите?“

Subscribe To our newsletter!