Europe House Струмица во соработка со Библиотека Благој Јанков Мучето заедно го започнаа Карван на читањето со деца од основните училишта од Струмица и регионот - Europe House

11 Ное

BACK

Europe House Струмица во соработка со Библиотека Благој Јанков Мучето заедно го започнаа Карван на читањето со деца од основните училишта од Струмица и регионот

Subscribe To our newsletter!