#BeActive Недела - Europe House

23 Сеп

BACK

#BeActive Недела

Ја отвoривме Европската недела на спортот под препознатливо мото #BeActive заедно со 21 Општина и со вклученост на над 50 клубови и организации.

Овој ден ја промовира визијата за повеќе луѓе низ Европа и кај нас да бидат поактивни и поздрави. Kампањата ја промовира физичката активност, но истовремено се забавуваме и ја поткрепуваме менталната благосостојба.

Дел од атмосферата во Куманово, Кичево и Скопје, како и самоиницијативата на ЗИП институт во Сарај, Скопје.

Subscribe To our newsletter!