- Europe House

17 Апр

BACK

Нашата втора театарска работилница, во соработка со Фаик Мефаилоски од Театар Јордан Х. К. Џинот – Велес нè воведе уште подлабоко во светот на театарските тајни и подготовки

Subscribe To our newsletter!