2 Јул

BACK

Europe House Струмица на Д-фест

Во зоната на Македонска Еспорт Федерација МЕСФ на Д Фестивал – Дојран заедно со Агенција за млади и спорт / Agency of youth and sport, IESF – International Esports Federation Europe House Струмица учествуваше на првата панел дискусија за актуелни теми и трендови поврзани со еспортот.

Се говореше за подемот и развојот на еспортот, какво е значењето на еспортот за младите луѓе како и сите следни чекори кои ќе се превземат за негов напредок.

Subscribe To our newsletter!