Скопје - Europe House

Europe House

Во Скопје

Брендот „Europe House’’ се шири низ државата! „Места за новата генерација’’ отворени во Крива Паланка и Струмица!

Скопје

Europe House (поранешен ЕУ Инфо центар) е основана од Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија. Europe House Сkopje овозможува значително зголемување на учеството на младите во процесите на одлучување и да креирање на содржини од различни сфери кои ги негуваат европските идеали. Акцентирајќи ја улогата на младите во општеството, нивните потреби за подобро утре, центарот го поддржува прогресивното размислување, ги предизвикува конвенционалните методи преку критички дебати и дискусии, притоа презентирајќи иновативни решенија.

Subscribe To our newsletter!