#21 Arlinda Baftiu invites Dita Starova Qerimi - Europe House

14 Мар

BACK

#21 Arlinda Baftiu invites Dita Starova Qerimi

#21 Arlinda Baftiu invites Dita Starova Qerimi

Dita Starova Qerimi është ndër të paktat gra në pozita udhëheqëse të intitucioneve publike. Duke e bashkuar dimensionin e saj prej piktoreje , përgatitjen akademike dhe vlerat universale të cilat promovon, drejton me sukses Galerinë Nacionale që nga viti 2015. Në saje të menaxhimit shembullor të insitucionit, në vitin 2021 shpallet muzeu i vitit, menaxherja e vitit për vitin 2020 dhe u nderua me Çmimin “13 Nëntori” për kontribut të veçantë në kulturën dhe zhvillimin e përgjithshëm, në vitin 2019.


Дита Старова Керим е една од малкуте жени која има улога на раководител во јавна институција. Користејќи го нејзиното искуство како сликар, академската подготовка и универзалните вредности коишто ги промовира, и овозможија успешно да ја води Националната Галерија уште од 2015 година. Благодарение на примерното раководство на институцијата, во 2021 се прогласува музејот на годината, за 2020 година е прогласена за раководител на годината, а беше почестена и со наградата “13 Ноември„ за значајниот придонес во културата и општиот развој во 2019 година.

 

Subscribe To our newsletter!