#22 Tamara Ristoska invites Improv band - Europe House

28 Mar

BACK

#22 Tamara Ristoska invites Improv band

#22 Tamara Ristoska invites Improv band
🎙НОВ ПОДКАСТ 🆕 Тамара Ристоска ➡️ Импров Група
Импров групата “НАСТАП” е комична непосредна, но комплекстно структуирана театарска претстава обврзана да критикува, демистифицира и образува, оградувајќи се од вулгарност и прост подбив.
За време на Импров Настапот, актерите играат сцени за кои немаат сценарио, но имаат правила, во зависност од играта. Слушнете повеќе за нив, на денешниот подкаст.
На овој подкаст гости се само неколку членови од групата Импров:
Сергеј Димовски, Борјан Стојков, Тони Денковски и Ангела Стојановска
Останати членови на Импров: Андреј Цветановски, Дамјан Цветановски,Григор Јовановски, Мартин Манев и Наталија Теодосиева.

Subscribe To our newsletter!